ยินดีต้อนรับเข้าสู่  PBRU Exit Exam System Online 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รหัสผู้ใช้  : 
รหัสผ่าน  : 
 
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก

โทรศัพท์ 0-3249-3279, 0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1111, 1117, 1166, 1141

โทรสาร 0-3249-3279, 0-3249-3312